lô i40 hướng Bắc

7 trường hợp không được cấp “sổ đỏ”

7 trường hợp không được cấp “sổ đỏ”   Sẽ có 7 trường hợp không được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, theo Nghị định 43/2014/CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, 7 trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gồm: – Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ… Read more »