nhà mỹ phước 3

Cần mua lô i51 i59 i65 i66 i67 i68 hướng đông Mỹ Phước 3

Cần mua lô i51 i59 i65 i66 i67 i68 hướng đông Mỹ Phước 3, Đường DE4, Mỹ Phước 3. Diện tích cần mua từ 150m2 đến 600m2. Rất thiện chí, mua giá cao nhất thị trường, thanh toán tiền trong ngày.   Cần mua lô i51 hướng đông, đường DE4 gần khu công nghiệp chưa hoạt động. Hoặc cần mua đất Mỹ Phước 3 tất cả các lô như khu L, J, I, H, K, G, F. Đã có tiền sẵn, mua gia cao hơn thị trường, ký mua bán và giao tiền liền trong ngày.   Cần mua lô… Read more »