tranh chap quan ly chung cu

Tranh chấp quyền quản lý phí bảo trì chung cư: Chủ đầu tư đã quá tham lam?

Phí bảo trì chung cư là khoản tiền không nhỏ, được hình thành từ một phần kinh phí mua nhà của khách hàng, đi theo suốt vòng đời của chung cư sau khi chủ đầu tư hết hạn bảo hành. Và câu hỏi ai là người nắm giữ số tiền này đang trở thành vấn đề nóng tại nhiều cuộc tranh chấp ở một số chung cư hiện nay. Phí bảo trì chung cư là vấn đề tranh chấp ở một số chung cư hiện nay. Ảnh: B.A Trong buổi họp giữa đại diện cư dân, chính quyền và chủ… Read more »


Thế chấp nhà trên giấy: Ngân hàng sẽ bị ‘ép’ cho vay?

Thế chấp nhà trên giấy: Ngân hàng sẽ bị ‘ép’ cho vay?

Thế chấp nhà trên giấy: Ngân hàng sẽ bị ‘ép’ cho vay?   Ngân hàng sẽ phải đối mặt với những rủi ro thị trường, tín dụng, dòng tiền, pháp lý, rủi kỹ thuật khi không định giá tài sản… TS Đỗ Thiên Anh Tuấn – Giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright chỉ ra những rủi ro mà ngân hàng sẽ đối diện nếu cho phép thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. Theo đó, ngân hàng không nên tham gia vào trò chơi này trừ khi được bảo hiểm thích đáng. Nhà nước có… Read more »


lô i40 hướng Bắc

7 trường hợp không được cấp “sổ đỏ”

7 trường hợp không được cấp “sổ đỏ”   Sẽ có 7 trường hợp không được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, theo Nghị định 43/2014/CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, 7 trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gồm: – Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ… Read more »