Cần mua đất đường DL14 Mỹ Phước 3

Cần mua đất đường DL14 Mỹ Phước 3, Bình Dương.   LH: 0919.403.699 – Chuyên mua đất Mỹ Phước 3. Mua gấp lô L, J, K, I, F, G, H. Ưu tiên mua gấp: (Không hạn chế số lượng, hoa hồng 2% cho người GT) –  Lô L55, lô L57, lô L45, lô L16, lô L17, lô L18, lô L30, lô L32 lô L20, lô L22, lô L23, lô L24, lô L36 và tất cả các lô L khác. Cần mua đất đường DL14 Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương. –  Lô J49, lô J50, lô J53, lô J54, lô J23,… Read more »